Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Informacja dotycząca indywidualnego numeru konta bankowego kandydata do wpłat opłat rekrutacyjnych

| Roman Bojkiw

Aby poznać numer konta bankowego w celu dokonania opłaty rekrutacyjnej należy:

  • w Moim koncie wejść do zakładki PŁATNOŚCI;
  • numer konta bankowego jest na dole zakładki.

Opłata za każde zgłoszenie wynosi 85 zł (w przypadku większej liczby zgłoszeń opłatę można wykonać jednym przelewem).

W treści przelewu proszę wpisywać imię i nazwisko kandydata.

Jezeli Kandydat dokonał więcej niż jednego zgłoszenia rekrutacyjnego powinien dokonać ustalenia priorytetów płatności (informacja w Aktualnościach).

Nie można wpłacać opłaty rekrutacyjnej poprzez swoje konto na rzecz innej osoby.

Proszę nie wpłacać opłat rekrutacyjnych na konto ogólne uczelni podane na stronie internetowej UE

Po zakończeniu rekrutacji na numer konta bankowego kandydata do wpłat opłat rekrutacyjnych nie należy wnosić innych opłat, niż opłatę za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w kwocie 22 zł ( opłata za legitymację dotyczy wyłącznie kandydatów przyjetych na studia stacjonarne ).

Informacja dotycząca ustalania priorytetów przy wnoszeniu opłat dotyczacych zgłoszeń rekrutacyjnych

| Roman Bojkiw

Aby ustalić priorytety przypisywania opłat rekrutacyjnych do zgłoszeń należy wejść w zakładkę "Płatności", gdzie poprzez naciśnięcie przycisku "Ustal priorytety" dokonujemy wg opisu operacji przypisywania priorytetów opłatom, a poprzez to swoim zgłoszeniom rekrutacyjnym.

Na ekranie ustalania priorytetów kandydat może samodzielnie określić, w jakiej kolejności powinny być opłacane Jego zgłoszenia na studia oraz inne należności. Priorytety  ustala się poprzez przeciąganie ich na liście. Operacja ta nie ma zastosowania, gdy Kandydat złożył tylko jedno zgłoszenie.

Pozycje u góry wykazu mają wyższy priorytet. Płatności z zielonym tłem są opłacone, szare tło oznacza brak środków na opłacenie.

Kandydat może ponadto wstrzymać płatność.

W tym celu powinien kliknąć na ikonkę obok kwoty, a tło zmieni kolor na czerwony - należność nie zostanie opłacona, dopóki Kandydat nie zmieni decyzji.

Operacja ustalenia priorytetów będzie zapamiętania po zapisaniu dokonanych zmian.