Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym również danych dotyczących mojego stanu zdrowia w przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty rekrutacyjne z tytułu posiadanej niepełnosprawności, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że (klauzula informacyjna):

  1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl.
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: tel. +48 71 36 80 453, e-mail: iod@ue.wroc.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rekrutacyjny, wobec osoby, której dane osobowe dotyczą, nie będzie przeprowadzony.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przeprowadzania procesu rekrutacji.
  6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.
  7. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i w przypadku spełnienia określonych w tych aktach prawnych warunków, prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  8. Przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  10. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.