• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Przedłużona rekrutacja na studia niestacjonarne

| Katarzyna Wołowiec

Drodzy Kandydaci i Drogie Kandydatki,
 
mamy dla Was świetną wiadomość – przedłużyliśmy możliwość rejestracji w systemie IRK dla Kandydatów na studia niestacjonarne.
 
Szczegółowe terminy znajdziecie w harmonogramach:
I stopień studiów niestacjonarnych: HARMONOGRAM
II stopieiń studiów niestacjonarnych: HARMONOGRAM
 
Dostępne kierunki na studia I i II stopnia znajdziecie tutaj: IRK.
 
Powodzenia i do zobaczenia na kampusie UEW!

 

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia – kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji (wyniki dodatkowej rekrutacji)

| Aleksandra Stadnik

21 września 2023 r. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wysokości progu punktowego, uprawniającego kandydatów do podjęcia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (w rekrutacji dodatkowej). Próg punktowy wynosi 100 pkt.

Osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć komplet dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 22-25 września  2023 r. do godz. 14.00 osobiście lub przez osobę trzecią, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. 

Siedziba Komisji: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek Z, pokój 003, poniedziałek-piątek: 9.00-14.00, sobota: 9.00-12.00.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ JEST ZAAKCEPTOWANE ZDJĘCIE W SYSTEMIE IRK.

 

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia studiów stacjonarnych

| Aleksandra Stadnik

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminów wstępnych w dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na n/w kierunkach: 

 • Ekonomia,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Nieruchomości i gospodarka przestrzenna,
 • Prawo gospodarcze,
 • Rachunkowość i podatki,
 • Zarządzanie.

Kandydaci zostaną przyjęci na studia po spełnieniu warunków rekrutacyjnych (złożenie kompletu wymaganych dokumentów). Komplet dokumentów należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 25 września  2023 r. do godz. 14.00 osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Siedziba Komisji: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek Z, pokój 003, poniedziałek-piątek: 9.00-14.00, sobota: 9.00-12.00.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ JEST ZAAKCEPTOWANE ZDJĘCIE W SYSTEMIE IRK.

Dodatkowa rekrutacja - Zarządzanie i inżynieria producji - I stopień studiów stacjonarnych

| Katarzyna Wołowiec

Drodzy Kandydaci,

mamy dla Was znakomitą wiadomość! Ze względu na zwolnienie się miejsc na Zarządzaniu i inżynierii produkcji Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o uruchomieniu od 1 września 2023 dodatkowej rekrutacji na I stopień studiów stacjonarnych tego kierunku.

Zarejestruj się w IRK: Link do rejestracji

Harmonogram dodatkowej rekrutacji: LINK

Na rynku pracy niezwykle cenione są umiejętności łączenia zagadnień z zakresu zarządzania z wiedzą ekonomiczno-finansową oraz techniczno-technologiczną. Badania karier zawodowych absolwentów kierunku ZiIP wskazują, że są oni bardzo mobilni i z łatwością nabywają nowe umiejętności, a ich ścieżki karier kształtują się w szerokim spektrum potrzeb rynku.

Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku ZIP:

 •     Dyrektor produkcji
 •     Menedżer produkcji
 •     Menedżer jakości
 •     Menedżer ds. logistyki i zaopatrzenia
 •     Technolog produkcji
 •     Inżynier produktu
 •     Inżynier projektów
Szczegółowy opis kierunku: LINK

Powodzenia i do zobaczenia na kampusie UEW!

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia – Filia w Jeleniej Górze

| Sylwia Nowakowska

Ze względu na niewypełnienie limitów miejsc, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunki:

 • Ekonomia biznesu i finanse,
 • Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Dodatkowa rekrutacja na kierunki: Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce w roku akademickim 2023/2024 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

I STOPIEŃ STUDIÓW STACJONARNYCH

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2023/filia_dodatkowa_i_ss.pdf

II STOPIEŃ STUDIÓW STACJONARNYCH

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2023/filia_dodatkowa_ii_ss.pdf

Rekrutacja dodatkowa na stacjonarne studia II stopnia

| Sylwia Nowakowska

Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2023 roku Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

 • Ekonomia,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Nieruchomości i gospodarka przestrzenna,
 • Prawo gospodarcze,
 • Rachunkowość i podatki,
 • Zarządzanie.

W rekrutacji mogą wziąć udział obywatele Polski oraz cudzoziemcy posiadający uprawnienia do bezpłatnych studiów stacjonarnych w języku polskim. Kandydaci zainteresowani udziałem w dodatkowej rekrutacji na w/w kierunki powinni zrobić zgłoszenie rekrutacyjne i uiścić opłatę rekrutacyjną (85 zł) z zachowaniem terminów poniższego harmonogramu:

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ
NA  STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Rekrutacja dla obywateli Polski oraz cudzoziemców posiadających uprawnienia do nieodpłatnych studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim. 

W rekrutacji mogą brać udział Kandydaci posiadający dyplom co najmniej pierwszego stopnia.

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji podstawowej, mogą wziąć udział w rekrutacji dodatkowej pod warunkiem złożenia nowego zgłoszenia na kierunek oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 

3 sierpnia 2023 r.

 

 

Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK

 

Podczas rejestracji należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek/kierunki studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

 

17 września 2023 r.

 

Ostatni dzień rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK

 

 

17 września 2023 r. o godzinie 23:59 system zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości rejestracji ani dodania zgłoszenia na wybrany kierunek/kierunki studiów.

 

18 września 2023 r.

 

Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych

 

Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK do 20 września 2023  r., co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

 

20 września 2023 r.

do godz. 16.00

 

Ogłoszenie listy  Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin[i]

(w formie komunikatu
w systemie IRK)

 

Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a  w  okienku Komentarz pojawi się informacja o miejscu i terminie egzaminu.

 

 

22 września 2023 r.

 

Egzamin kwalifikacyjny

 

Egzaminy odbywają się zdalnie, w formie testu jednokrotnego wyboru na wybrany kierunek lub kierunki. Kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu we wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną terminie. Nieprzystąpienie do egzaminu w tym terminie oznacza rezygnację Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

 

22 września 2023 r.

do godz. 16.00

 

 

Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego

 

U Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów na egzaminie, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w Komentarzu informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.

 

 

23–25 września 2023 r.

do godz. 14.00

 

Składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na podstawie wyniku egzaminu

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza jednak datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

 

 

26 września 2023 r.

do godz. 16.00

 

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK

Zatwierdzenie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów

Zakończenie rekrutacji.

 [i] Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w przypadku, gdy ilość Kandydatów na dany kierunek jest mniejsza od ilości wolnych miejsc. 

Komunikat dla cudzoziemców rekrutujących się na bezpłatne studia stacjonarne I stopnia w języku polskim

| Aleksandra Stadnik

Komunikat dla Cudzoziemców

rekrutujących się na bezpłatne studia stacjonarne I stopnia w języku polskim

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 28.07.2023 r. zdecydowała o obniżeniu progu punktowego dla Cudzoziemców rekrutujących się na bezpłatne studia stacjonarne I stopnia w języku polskim do 185 pkt.

Odpowiednie komentarze i dodatkowe informacje pojawią się na kontach Kandydatów w systemie IRK.

Progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2023/2024

| Aleksandra Stadnik

Szanowni Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia,

ze względu na wypełnienie limitów miejsc na studia stacjonarne I stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 28.07.2023 r. podjęła decyzję o nieobniżaniu progów punktowych kwalifikujących do przyjęcia na kierunki prowadzone we Wrocławiu.

Progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2023/2024:

 KIERUNEK STUDIÓW

PROGI PUNKTOWE*

Analityka gospodarcza

200

Business Management

200

Business Informatics

190

E-biznes

190

Ekobiznes

110

Ekonomia

180

Finance

160

Finanse i rachunkowość

165

Informatyka w biznesie

200

International Business

170

Komunikacja społeczna

165

Logistyka

180

Management Accounting

150

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

180

Rachunkowość i podatki

150

Zarządzanie

165

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100

Zarządzanie projektami

180

*dotyczy Kandydatów - obywateli polskich

Nadal trwa rekrutacja na studia niestacjonarne.

Zachęcamy do zapoznania się z  ofertą: https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/

Utrzymanie pierwszych progów punkowych – kandydaci na studia stacjonarne I stopnia

| Katarzyna Wołowiec

Szanowni Kandydaci i Szanowne Kandydatki,

w związku z wypełnieniem limitów miejsc na kierunkach wrocławskich UEW, Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu 24 lipca 2023 podjęła decyzję o nieobniżeniu progów punktowych.

Wszystkim Kandydatom, którzy zostali zakwalifikowani i mieli na swoich kontach informację o możliwości składania dokumentów do 22 lipca 2023, termin ten został przedłużony do 28 lipca 2023, do godz. 14.00.

Jeśli jednak zostaną wolne miejsca, zgodnie z harmonogramem rekrutacji ewentualne obniżenie progów punktowych decyzją Komisji Rekrutacyjnej może zostać ogłoszone 29 lipca 2023.

 

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Do zobaczenia na UEW!

 

Komunikat dla cudzoziemców rekrutujących się na bezpłatne studia stacjonarne I stopnia w języku polskim

| Katarzyna Wołowiec

Komunikat dla cudzoziemców

rekrutujących się na bezpłatne studia stacjonarne I stopnia w języku polskim

 

Próg punktowy dla Kandydatów cudzoziemców rekrutujących się na bezpłatne studia stacjonarne I stopnia w języku polskim wynosi 195 pkt.

 

Obecnie Komisja Rekrutacyjna nie planuje dodatkowego naboru na bezpłatne studia stacjonarne I stopnia w języku polskim.

Jeśli jednak nie wszyscy Kandydaci uprawnieni do podjęcia studiów złożą dokumenty do Komisji i zostaną wolne miejsca,  zgodnie z harmonogramem rekrutacji po 28 lipca 2023 Komisja Rekrutacyjna może jednak zdecydować o ewentualnym obniżeniu progu punktowego. Wówczas wzięte zostaną pod uwagę wyłącznie zgłoszenia rekrutacyjne Kandydatów (cudzoziemców), którzy terminowo (do 10 lipca 2023) dodali poprawne zgłoszenia rekrutacyjne (z wgranym kompletem wymaganych dokumentów).

O wszystkich decyzjach Komisji Rekrutacyjnych będziemy informować w Aktualnościach systemu IRK.

 

 

Obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku - Adapciak 2023! - zaproszenie od studentów UEW

| Katarzyna Wołowiec

Cześć Pierwszoroczny_a Studencie_tko,

 

tu Twoi starsi znajomi z Uczelni 👋

Dostałeś_aś się na studia i zastanawiasz się, co dalej, jak to wszystko będzie wyglądać? 

Spokojnie, ze wszystkim pomożemy i zapewnimy Ci najlepszy start studenckie życie i przygody.

 

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy niezbędne uczelniane know how oraz  mnóstwo atrakcji i imprez tematycznych,

a to wszystko na 8-dniowym obozie integracyjnym Adapciak 2023!

 

W cenie: 

🏠 zakwaterowanie,

 🍽️ wyżywienie,

 🚌 transport, 

🛡️ ubezpiecznie,

 🥳 specjalnie przygotowane dla Was eventy !

 

Zapisy ➡️ https://forms.gle/C6om1T5dxm13YkNg9

 

A po więcej szczegółów zapraszamy na nasze social media:

Wydarzenie ➡️ https://www.facebook.com/events/809086340570332

Fanpage ➡️ https://www.facebook.com/AdapciakUEW

Instagram ➡️ https://www.instagram.com/adapciak.ue/

 

 

Progi punktowe (pierwsze) - I stopień studiów stacjonarnych

| Aleksandra Stadnik

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia 

17 lipca 2023 r. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wysokości pierwszych progów punktowych, uprawniających kandydatów do podjęcia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach prowadzonych we Wrocławiu w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

 

KIERUNEK STUDIÓW

 

PROGI PUNKTOWE*

 

Analityka gospodarcza

200

Business Management

200

Business Informatics

190

E-biznes

190

Ekobiznes

110

Ekonomia

180

Finance

160

Finanse i rachunkowość

165

Informatyka w biznesie

200

International Business

170

Komunikacja społeczna

165

Logistyka

180

Management Accounting

150

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

180

Rachunkowość i podatki

150

Zarządzanie

165

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100

Zarządzanie projektami

180

 *dotyczy Kandydatów - obywateli polskich.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 18-22 lipca 2023 r. do godz. 12.00 osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ JEST WGRANE ZDJĘCIE W SYSTEMIE IRK.

Pozostali kandydaci, których punktacja nie uprawnia do podjęcia studiów, zostali umieszczeni na „liście rezerwowej”. Jeżeli zostaną wolne miejsca, 24 lipca 2023 r. do godz. 14.00 zostaną ustalone drugie progi punktowe i nastąpi kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej (zmiana statusu na „Zakwalifikowany”), a w „Komentarzu” pojawi się informacja o terminie i miejscu składania dokumentów.

Uczelnia nie udziela informacji o miejscu na liście rezerwowej.

Egzaminy - ważne informacje dla Kandydatów

| Katarzyna Wołowiec

Szanowni Kandydaci,

 • Pomoc techniczna dotycząca testów tel. 884 217 660, 71 36 80 484,71 36 80 485.

 

 • Prosimy zwracać uwagę, aby zalogować się do testów wyłącznie loginami i hasłami udostępnionymi Państwu w systemie rekrutacyjnym IRK: [Zaloguj się] » [Moje konto] » [Zgłoszenia rekrutacyjne] » [Dokumenty i dalsze kroki] » [Twoje dane dostępowe do testów].

 

 • W przypadku logowania w przeglądarce internetowej proszę uruchomić kartę z testem w nowej karcie w trybie: „Nowe okno prywatne”, „Tryb incognito” lub „Nowe okno InPrivate”. Samo logowanie można sprawdzić przed przystąpieniem do egzaminu.

 

 • Egzamin testowy przeznaczony jest wyłącznie dla Kandydatów zakwalifikowanych z potwierdzoną opłatą rekrutacyjną na dany kierunek.

 

 • Uzyskane dane dostępowe służą do logowania się do wielu formularzy testowych na różnych kierunkach (są te same dla danego kandydata).

 

 • Login i hasło do formularzy testowych nie są tym samym loginem i hasłem co do systemu rekrutacyjnego IRK.

 

 • Test na dany kierunek można przesłać tylko raz.

Powodzenia!

 

Ważna informacja: Harmonogram egzaminów oraz instrukcja logowania do zespołów

| Katarzyna Wołowiec

Kierunek/link

Data

Godzina

 Kierunki polskojęzyczne 12 lipca

Analityka gospodarcza

Gr. 1

Gr. 2

 

12 lipca 2023

 

9:00

Komunikacja społeczna

Gr. 1

Gr. 2

 

12 lipca 2023

 

 

10:00

Logistyka

Gr. 1

 

12 lipca 2023

 

11:00


Egzamin z j. angielskiego
13 lipca – godzina 18:00

Egzamin z j. polskiego
14 lipca – godzina 10:00


Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

 
_____________________________________________________
 
 • Do zalogowania się w formularzu testowym wymagane jest posiadanie loginu i hasła (dane dostępowe), które można uzyskać logując się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym IRK.
 • Uzyskane dane dostępowe służą do logowania się do wielu formularzy testowych na różnych kierunkach (są te same dla danego kandydata).
 • Login i hasło do formularzy testowych nie jest tym samym loginem i hasłem co do systemu rekrutacyjnego.
 • Test na dany kierunek można przesłać tylko raz.

____________________________________________

W celu zalogowania się do systemu egzaminacyjnego kandydat powinien wejść w poniższy link: https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/profile/applications/,  a następnie w odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”. Twoje dane dostępowe znajdują się – do pobrania – na liście jako ostatnie.

 

Ważna informacja dla Kandydatów na II stopień studiów stacjonarnych

| Katarzyna Wołowiec

Drodzy Kandydaci,

Komisja Rekrutacyjna na dzisiejszym posiedzeniu (6 lipca 2023 r.) podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne II stopnia wyłącznie na kierunkach:

 • Analityka gospodarcza,
 • Komunikacja społeczna,
 • Logistyka.

Na pozostałe kierunki kandydaci zostaną przyjęci po spełnieniu warunków rekrutacyjnych. Prosimy Kandydatów, by śledzili informacje na swoich kontach w systemie IRK – wszystkie komunikaty i komentarze w zgłoszeniach rekrutacyjnych będą zamieszczane zgodnie z harmonogramami rekrutacyjnymi.

Egzaminy językowe odbędą się zgodnie z harmonogramami:

 • ze znajomości języka angielskiego na kierunki anglojązyczne – 13 lipca 2023 r., o godz. 18.00 (link zostanie przekazany mailowo na konto kandydata w IRK);
 • ze znajomości języka polskiego dla cudzoziemców na kierunki polskojęzyczne 14 lipca 2023 r., o godz. 10.00 (egzamin on-line na platformie MS Teams, z weryfikacją tożsamości Kandydatów).

Powodzenia!

Przewodnik po IRK dla kandydatów na I stopień studiów - ruszyła rejestracja

| Katarzyna Wołowiec

Drogi Kandydacie,

by pomóc Ci w stworzeniu konta w IRK oraz prawidłowym dokonaniu zgłoszenia, zamieszczamy poniżej kilka ważnych informacji.

Pamiętaj również, by zaglądać na stronę: www.rekrutacja.ue.wroc.pl. A najważniejsze terminy rekrutacji na nasz Uniwersytet znajdziesz pod linkami:

HARMONOGRAM I stopień studiów stacjonarnych

HARMONOGRAM I stopień studiów niestacjonarnych

Trzymamy kciuki! Powodzenia!

Krok 1. Kandydat tworzy konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dotyczy obywateli polskich).

Krok 2. Po zalogowaniu Kandydat z zakładce „Formularze osobowe” uzupełnia dane w poszczególnych sekcjach. Bardzo ważne jest prawidłowe wprowadzenie danych w sekcji „Wykształcenie średnie”.

I.     Jeżeli Kandydat posiada świadectwo dojrzałości wydane po 2005 roku wybiera opcję „Nowa matura/z aneksem (punkty)”, wprowadza pozostałe dane i zatwierdza funkcją „Zapisz”. Pojawi się funkcja „Zapisz i edytuj wyniki egzaminów”, Kandydat zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na maturze wraz z ich poziomem. Wyniki matur zostaną pobrane przez Uczelnię z Krajowego Rejestru Matur. W przypadku gdy Kandydat nie wyraził na to zgody (w oświadczeniu o wyborze przedmiotów w szkole średniej) powinien sam wpisać wyniki egzaminu maturalnego.

II.       Jeżeli Kandydat posiada świadectwo dojrzałości wydane przed 2005 r. (tzw. „starą maturę”) wybiera opcję „Stara matura (oceny)”, wprowadza pozostałe dane i zatwierdza funkcją „Zapisz”. Pojawi się funkcja „Zapisz i edytuj wyniki egzaminów”, Kandydat zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na maturze wraz z ocenami.

UWAGA: Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości (matura) matematyki zobowiązani są do wyboru spośród przedmiotów w formularzu matematyki (bez uzupełniania wyników) oraz załączenie skanu świadectwa dojrzałości (matura przed 2005 r.) lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura po 2005 r.) z wykazem ocen w zakładce: Zgłoszenia rekrutacyjne  → Dodatkowe informacje → Skan świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły (Zapisz i dodaj plik).

Punkty rekrutacyjne z matematyki (świadectwo) zostaną przeliczone przez Komisję Rekrutacyjną.

Krok 3. Kandydat zapoznaje się z ofertą kierunków studiów i dodaje zgłoszenia na wybrane przez siebie kierunki. Nie ma ograniczenia co do ilości zgłoszeń.

Krok 4. Kandydat wgrywa do systemu zdjęcie elektroniczne spełniające wymogi określone na stronie:

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

UWAGA: Niedopuszczalne jest wgrywanie zdjęć typu „selfie”.

Krok 5. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie. Jeśli Kandydat dokona zgłoszeń na więcej niż jeden kierunek, ale uiści mniejszą liczbę opłat rekrutacyjnych, ustala priorytety opłat (czyli w jakiej kolejności jego złoszenia będą opłacane).

 

Rezygnacja z egzaminu wstępnego na Zarządzanie i inżynierię produkcji

| Sylwia Nowakowska

Zgodnie z par. 5 ust. 4 Uchwały nr 32/2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wolnym naborze, rezygnując z konieczności przeprowadzenia egzaminu. Informacja o terminie składania dokumentów dostępna jest na kontach rekrutacyjnych Kandydatów .

10 stycznia rusza rekrutacja na II stopień kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji UEW

| Katarzyna Wołowiec

Drodzy Kandydaci,
 
już od 10 stycznia 2023 r. będziecie mogli rejestrować się w systemie IRK na II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyjątkowego kierunku naszej Uczelni: Zarządzanie i Inżyniera Produkcji.
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI – studia stacjonarne II stopnia
HARMONOGRAM REKRUTACJI – studia niestacjonarne II stopnia
 
Absolwenci kierunku posiadają profesjonalne kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w innowacyjnych organizacjach ze względu na zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, projektowania produktów oraz zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą i zmianą, ale także prognozowania i symulacji oraz transferu technologii.

W ramach kierunku do wyboru jest pięć specjalności:
 • przedsiębiorczość i innowatyka,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • zarządzanie rozwojem,
 • zarządzanie technologią,
 • zarządzanie procesami (studia stacjonarne).
Zarządzanie i inżynieria produkcji – opis kierunku

 

 

Zapraszamy!

Progi punktowe po egzaminie - II stopień studiów stacjonarnych

| Aleksandra Stadnik

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia 

14 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna ustaliła progi punktowe kwalifikujące Kandydatów po egzaminie do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia na kierunki prowadzone we Wrocławiu:

KIERUNEK STUDIÓW

Progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia na II stopień studiów

Analityka gospodarcza

17

Business Management

16

Ekonomia

15

Finance

15

Finanse i rachunkowość

15

Gospodarka przestrzenna

17

Informatyka w biznesie

15

International Business

15

Logistyka

19

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

15

Rachunkowość i controlling

15

Zarządzanie

15

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 15-27 lipca 2022 r. do godz. 14.00 osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, Wrocław

bud. Z, pok. 002 - 005

poniedziałek – piątek: 09.00 – 14.00

sobota: 09.00 – 12.00

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ JEST WGRANE I ZAAKCEPTOWANE ZDJĘCIE W SYSTEMIE IRK.

Egzamin na II stopień studiów stacjonarnych - ważne informacje!

| Katarzyna Wołowiec

Ważne informacje:

 • Pomoc techniczna dotycząca testów tel. 884 217 660, 884 217 684, 71 36 80 484.
 • Prosimy zwracać uwagę, aby zalogować się do testów wyłącznie loginami i hasłami udostępnionymi Państwu w systemie rekrutacyjnym: [zaloguj się] » [moje konto] » [zgłoszenia rekrutacyjne] » [zgłoszenie dla II stopnia studiów stacjonarnych » dokumenty i dalsze kroki] » [twoje dane dostępowe do testów]. W przypadku logowania w przeglądarce internetowej proszę uruchomić kartę z testem w nowej karcie w trybie: „Nowe okno prywatne”, „Tryb incognito” lub „Nowe okno InPrivate”. Samo logowanie można sprawdzić przed przystąpieniem do egzaminu.
 • Egzamin testowy przeznaczony jest wyłącznie dla Kandydatów zakwalifikowanych z potwierdzoną opłatą rekrutacyjną na dany kierunek.
 • Do zalogowania się w formularzu testowym wymagane jest posiadanie loginu i hasła (dane dostępowe), które można uzyskać logując się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym: [zaloguj się] » [moje konto] » [zgłoszenia rekrutacyjne] » [zgłoszenie dla II stopnia studiów stacjonarnych » dokumenty i dalsze kroki] » [twoje dane dostępowe do testów]
 • Uzyskane dane dostępowe służą do logowania się do wielu formularzy testowych na różnych kierunkach (są te same dla danego kandydata).
 • Login i hasło do formularzy testowych nie jest tym samym loginem i hasłem co do systemu rekrutacyjnego.
 • Test na dany kierunek można przesłać tylko raz.

 

 

Egzaminy na II stopień studiów stacjonarnych odbędą się w dniach 12-13 lipca według poniższego harmonogramu*:

 

12 lipca 2022

13 lipca 2022

KIERUNEK

GODZINA TESTU

KIERUNEK

GODZINA TESTU

Analityka gospodarcza

  9:00

Business Management 

  9:00

Informatyka w biznesie

10:00

Finance

10:00

Logistyka

11:00

International Business

11:00

Gospodarka przestrzenna

12:00

Rachunkowość
i controlling

12:00

Finanse i rachunkowość

13:00

Zarządzanie

13:00

Ekonomia

14:00

 

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

15:00

Egzamin znajomości języka angielskiego**

18:00

 

 

 

 

Rekrutacja na I stopień studiów - przewodnik po IRK

| Katarzyna Wołowiec

Krok 1. Kandydat tworzy konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dotyczy obywateli polskich).

Krok 2. Po zalogowaniu Kandydat z zakładce „Formularze osobowe” uzupełnia dane w poszczególnych sekcjach. Bardzo ważne jest prawidłowe wprowadzenie danych w sekcji „Wykształcenie średnie”.

I.     Jeżeli Kandydat posiada świadectwo dojrzałości wydane po 2005 roku wybiera opcję „Nowa matura/z aneksem (punkty)”, wprowadza pozostałe dane i zatwierdza funkcją „Zapisz”. Pojawi się funkcja „Zapisz i edytuj wyniki egzaminów”, Kandydat zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na maturze wraz z ich poziomem. Wyniki matur zostaną pobrane przez Uczelnię z Krajowego Rejestru Matur. W przypadku gdy Kandydat nie wyraził na to zgody (w oświadczeniu o wyborze przedmiotów w szkole średniej) powinien sam wpisać wyniki egzaminu maturalnego.

II.       Jeżeli Kandydat posiada świadectwo dojrzałości wydane przed 2005 r. (tzw. „starą maturę”) wybiera opcję „Stara matura (oceny)”, wprowadza pozostałe dane i zatwierdza funkcją „Zapisz”. Pojawi się funkcja „Zapisz i edytuj wyniki egzaminów”, Kandydat zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na maturze wraz z ocenami.

 

UWAGA: Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości (matura) matematyki zobowiązani są do wyboru spośród przedmiotów w formularzu matematyki (bez uzupełniania wyników) oraz załączenie skanu świadectwa dojrzałości (matura przed 2005 r.) lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura po 2005 r.) z wykazem ocen w zakładce: Zgłoszenia rekrutacyjne  → Dodatkowe informacje → Skan świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły (Zapisz i dodaj plik).

Punkty rekrutacyjne z matematyki (świadectwo) zostaną przeliczone przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Krok 3. Kandydat zapoznaje się z ofertą kierunków studiów i dodaje zgłoszenia na wybrane przez siebie kierunki. Nie ma ograniczenia co do ilości zgłoszeń.

Krok 4. Kandydat wgrywa do systemu zdjęcie elektroniczne spełniające wymogi określone na stronie https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

UWAGA: Niedopuszczalne jest wgrywanie zdjęć typu „selfie”.

Krok 5. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie. W systemie istnieje możliwość ustalenia priorytetów w przypadku większej ilości zgłoszeń (informacja w Aktualnościach).

 

Rejestracja Kandydatów na UEW od 4 maja 2022 r.

| Katarzyna Wołowiec

Drodzy Kandydaci,
 
już od 4 maja 2022 r. możecie rejestrować swoje kandydatury w Internetowym Systemie Rekrutacji. Pamiętajcie, że możecie wybrać dowolną liczbę kierunków prowadzonych we Wrocławiu i Filii w Jeleniej Górze, co zwiększa Wasze szanse na studia na naszym Uniwersytecie, ale każdy kierunek wiąże się z osobną opłatą rekrutacyjną.
Poniżej szczegółowe harmonogramy rekrutacji:
 
 

Trzymamy za Was kciuki i do zobaczenia w październiku na UEW!

 

Przedłużona rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia – Filia w Jeleniej Górze

| Anna Gęca

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunki:

 • Ekonomia biznesu i finanse,
 • Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Zapoznaj się z nowymi terminami rekrutacji:

 I STOPIEŃ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_przdluz_i_ns.pdf

II STOPIEŃ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_przdluz_ii_ns.pdf

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia – Filia w Jeleniej Górze

| Anna Gęca

Ze względu na niewypełnienie limitów miejsc, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunki:

 • Ekonomia biznesu i finanse,
 • Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Dodatkowa rekrutacja na kierunki: Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

I STOPIEŃ STUDIÓW STACJONARNYCH

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_przdluz_i_ss.pdf

II STOPIEŃ STUDIÓW STACJONARNYCH

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_przedl_ii_ss.pdf

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

|

Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o nieprzeprowadzaniu egzaminów i zakwalifikowaniu do przyjęcia wszystkich kandydatów zgłoszonych w dodatkowej rekrutacji. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów do 24 września 2021 r.

Decyzja została podjęta ze względu na spełnienie warunków formalnych przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych na II stopień studiów stacjonarnych w rekrutacji dodatkowej oraz zgodnie z § 3 ust. 4 Uchwałą NR R.0000.89.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 r. o brzmieniu: „Jeśli liczba kandydatów nie jest większa od limitu miejsc, właściwa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o nieprzeprowadzaniu testu lub rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres treści programowych związanych z kierunkowymi efektami uczenia się podczas studiów na poziomie pierwszego stopnia na danym kierunku”.

(Całość Uchwały: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2020/89.pdf).

Informacja dla Kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim, kierunki Business Management i Finance

|

Kandydaci, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, zobowiązani są do przystąpienia do testu. Egzamin odbędzie się 13 września o godzinie 18.00 w formie zdalnej. Link umożliwiający przystąpienie do testu zostanie przesłany 8 września br.

Dokumentami zwalniającymi z konieczności przystąpienia do testu są:

1. certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

2. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii angielskiej;

3. dyplom lub świadectwo innej szkoły, przynajmniej średniej, w której językiem wykładowym był język angielski.

EGZAMINY NA DRUGI STOPIEŃ STUDIÓW STACJONARNYCH - dodatkowa tura

|

Komisja Rekrutacyjna informuje, że egzaminy na studia II stopnia studiów stacjonarnych dodatkowej tury rekrutacji odbędą się 13 września 2021 r. wg poniższego harmonogramu*:

13 września 2021

KIERUNEK

GODZINA TESTU

Ekonomia

9:00

Gospodarka przestrzenna

10:00

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

11:00

* Link do zespołów egzaminacyjnych zostanie przesłany Kandydatom 8 września 2021 r. na indywidualne konta rekrutacyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK (zakładka "Wiadomości").

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia – Filia w Jeleniej Górze

| Anna Gęca

Ze względu na niewypełnienie limitów miejsc, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunki:

 • Ekonomia biznesu i finanse,
 • Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Dodatkowa rekrutacja na kierunki: Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Studia stacjonarne I stopnia

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_dodatkowa_i_ss.pdf

Studia stacjonarne II stopnia

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_dodatkowa_ii_ss.pdf

Dodatkowa rekrutacja - studia stacjonarne II stopnia

|

Ze względu na niewypełnienie limitów miejsc, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

 • Ekonomia,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Gospodarka przestrzenna. 

Wszyscy kandydaci, którzy wezmą udział w rekrutacji dodatkowej na II stopień studiów stacjonarnych, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu kwalifikującego. Dodatkowa rekrutacja na kierunki: Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz Gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

http://www.ue.wroc.pl/p/kandydaci/rekrutacja_2021-2022/dodatkowa_rekrutacja_stacjonarne_ii_stopien_2021_2022.pdf

Zakończenie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

| Katarzyna Wołowiec

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o nieobniżaniu progów punktowych, ze względu na wypełnienie limitów miejsc dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a tym samym o zakończeniu rekrutacji na I stopień studiów stacjonarnych z listą przyjętych osób z dnia 26 lipca 2021 r.

Wciąż trwa rekrutacja na studia niestacjonarne. Zachętamy do zapoznania się z ofertą: https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/

Od 1 sierpnia zostanie także uruchomiona dodatkowa rekrutacja na kierunku prowadzone w Filii UEW w Jeleniej Górze: Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce oraz Ekonomia biznesu i finanse. Więcej szczegółów na stronie:

https://jg.ue.wroc.pl/kandydaci/

Progi punktowe (drugie) - I stopień studiów stacjonarnych

|

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia 

20 lipca 2021 r. Komisja Rekrutacyjna ustaliła drugie progi punktowe kwalifikujące Kandydatów do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia na wybrane kierunki prowadzone we Wrocławiu

KIERUNEK STUDIÓW 2021

PRÓG PUNKTOWY

Finance

150

Informatyka w biznesie

196

International Business

158

Logistyka

170

Rachunkowość i controlling

158

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 21-24 lipca 2021 r. do godz. 12.00 osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ JEST WGRANE ZDJĘCIE W SYSTEMIE IRK.

Jeżeli zostaną wolne miejsca, 26 lipca do godz. 18.00 zostaną ustalone trzecie progi punktowe i nastąpi kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej (zmiana statusu na „Zakwalifikowany”), a w „Komentarzu” pojawi się informacja o terminie i miejscu składania dokumentów.

Uczelnia nie udziela informacji o miejscu na liście rezerwowej.

Dodatkowa rekrutacja na kierunki prowadzone w Filii w Jelenie Górze - Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

| Katarzyna Wołowiec

Szanowny Kandydacie,

wciąż jeszcze możesz rozpocząć studia stacjonarne na naszym Uniwersytecie!
 
Sprawdź harmonogramy dodatkowej rekrutacji dla kierunków realizowanych w Jeleniej Górze:
 
Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce:
 • Studia stacjonarne I stopnia

Link: https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_dodatkowa_i_ss.pdf

 • Studia stacjonarne II stopnia

Link: https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_dodatkowa_ii_ss.pdf

Progi punktowe po egzaminie - II stopień studiów stacjonarnych

|

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia 

14 lipca 2021 r. Komisja Rekrutacyjna ustaliła progi punktowe kwalifikujące Kandydatów po egzaminie do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia na kierunki prowadzone we Wrocławiu

KIERUNEK STUDIÓW 2021

PRÓG PUNKTOWY

PRÓG PUNKTOWY - LISTA REZERWOWA

Analityka gospodarcza

22

20

Business Management

21

20

Ekonomia

15

brak listy rezerwowej

Finance

15

brak listy rezerwowej

Finanse i rachunkowość

16

15

Informatyka w biznesie

18

16

International Business

15

brak listy rezerwowej

Logistyka

18

17

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

15

brak listy rezerwowej

Rachunkowość i controlling

15

brak listy rezerwowej

Zarządzanie

15

brak listy rezerwowej

Gospodarka przestrzenna

17

brak listy rezerwowej

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 15-27 lipca 2021 r. do godz. 15.00 osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ JEST WGRANE ZDJĘCIE W SYSTEMIE IRK.

Studenci Pierwszego Roku - obóz Adapciak 2021

| Katarzyna Wołowiec

Studenci Pierwszego Roku!

Wasi starsi koledzy z naszego Uniwersytetu mają dla Was specjalną informację:

„Adapciak 2021 nadciąga! Niepowtarzalny ośmiodniowy obóz dla pierwszorocznych UEW w tym roku się odbędzie! Ponad 200 uczestników, mnóstwo atrakcji, imprezy tematyczne, pyszne jedzenie i niesamowita atmosfera. Wszystko to czeka na Ciebie w malowniczym ośrodku Banderoza. Nie przegap najlepszej okazji do startu w studenckie życie! Zapisy ruszają już 14 lipca, liczba miejsc ograniczona!”

Link do formularza: https://tiny.pl/9xh32