• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Rezygnacja z egzaminu wstępnego na Zarządzanie i inżynierię produkcji

| Sylwia Nowakowska

Zgodnie z par. 5 ust. 4 Uchwały nr 32/2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o wolnym naborze, rezygnując z konieczności przeprowadzenia egzaminu. Informacja o terminie składania dokumentów dostępna jest na kontach rekrutacyjnych Kandydatów .

10 stycznia rusza rekrutacja na II stopień kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji UEW

| Katarzyna Wołowiec

Drodzy Kandydaci,
 
już od 10 stycznia 2023 r. będziecie mogli rejestrować się w systemie IRK na II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyjątkowego kierunku naszej Uczelni: Zarządzanie i Inżyniera Produkcji.
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI – studia stacjonarne II stopnia
HARMONOGRAM REKRUTACJI – studia niestacjonarne II stopnia
 
Absolwenci kierunku posiadają profesjonalne kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w innowacyjnych organizacjach ze względu na zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, projektowania produktów oraz zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą i zmianą, ale także prognozowania i symulacji oraz transferu technologii.

W ramach kierunku do wyboru jest pięć specjalności:
 • przedsiębiorczość i innowatyka,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • zarządzanie rozwojem,
 • zarządzanie technologią,
 • zarządzanie procesami (studia stacjonarne).
Zarządzanie i inżynieria produkcji – opis kierunku

 

 

Zapraszamy!

Progi punktowe po egzaminie - II stopień studiów stacjonarnych

| Aleksandra Stadnik

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia 

14 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna ustaliła progi punktowe kwalifikujące Kandydatów po egzaminie do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia na kierunki prowadzone we Wrocławiu:

KIERUNEK STUDIÓW

Progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia na II stopień studiów

Analityka gospodarcza

17

Business Management

16

Ekonomia

15

Finance

15

Finanse i rachunkowość

15

Gospodarka przestrzenna

17

Informatyka w biznesie

15

International Business

15

Logistyka

19

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

15

Rachunkowość i controlling

15

Zarządzanie

15

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 15-27 lipca 2022 r. do godz. 14.00 osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120, Wrocław

bud. Z, pok. 002 - 005

poniedziałek – piątek: 09.00 – 14.00

sobota: 09.00 – 12.00

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ JEST WGRANE I ZAAKCEPTOWANE ZDJĘCIE W SYSTEMIE IRK.

Egzamin na II stopień studiów stacjonarnych - ważne informacje!

| Katarzyna Wołowiec

Ważne informacje:

 • Pomoc techniczna dotycząca testów tel. 884 217 660, 884 217 684, 71 36 80 484.
 • Prosimy zwracać uwagę, aby zalogować się do testów wyłącznie loginami i hasłami udostępnionymi Państwu w systemie rekrutacyjnym: [zaloguj się] » [moje konto] » [zgłoszenia rekrutacyjne] » [zgłoszenie dla II stopnia studiów stacjonarnych » dokumenty i dalsze kroki] » [twoje dane dostępowe do testów]. W przypadku logowania w przeglądarce internetowej proszę uruchomić kartę z testem w nowej karcie w trybie: „Nowe okno prywatne”, „Tryb incognito” lub „Nowe okno InPrivate”. Samo logowanie można sprawdzić przed przystąpieniem do egzaminu.
 • Egzamin testowy przeznaczony jest wyłącznie dla Kandydatów zakwalifikowanych z potwierdzoną opłatą rekrutacyjną na dany kierunek.
 • Do zalogowania się w formularzu testowym wymagane jest posiadanie loginu i hasła (dane dostępowe), które można uzyskać logując się na swoje konto w systemie rekrutacyjnym: [zaloguj się] » [moje konto] » [zgłoszenia rekrutacyjne] » [zgłoszenie dla II stopnia studiów stacjonarnych » dokumenty i dalsze kroki] » [twoje dane dostępowe do testów]
 • Uzyskane dane dostępowe służą do logowania się do wielu formularzy testowych na różnych kierunkach (są te same dla danego kandydata).
 • Login i hasło do formularzy testowych nie jest tym samym loginem i hasłem co do systemu rekrutacyjnego.
 • Test na dany kierunek można przesłać tylko raz.

 

 

Egzaminy na II stopień studiów stacjonarnych odbędą się w dniach 12-13 lipca według poniższego harmonogramu*:

 

12 lipca 2022

13 lipca 2022

KIERUNEK

GODZINA TESTU

KIERUNEK

GODZINA TESTU

Analityka gospodarcza

  9:00

Business Management 

  9:00

Informatyka w biznesie

10:00

Finance

10:00

Logistyka

11:00

International Business

11:00

Gospodarka przestrzenna

12:00

Rachunkowość
i controlling

12:00

Finanse i rachunkowość

13:00

Zarządzanie

13:00

Ekonomia

14:00

 

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

15:00

Egzamin znajomości języka angielskiego**

18:00

 

 

 

 

Rekrutacja na I stopień studiów - przewodnik po IRK

| Katarzyna Wołowiec

Krok 1. Kandydat tworzy konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dotyczy obywateli polskich).

Krok 2. Po zalogowaniu Kandydat z zakładce „Formularze osobowe” uzupełnia dane w poszczególnych sekcjach. Bardzo ważne jest prawidłowe wprowadzenie danych w sekcji „Wykształcenie średnie”.

I.     Jeżeli Kandydat posiada świadectwo dojrzałości wydane po 2005 roku wybiera opcję „Nowa matura/z aneksem (punkty)”, wprowadza pozostałe dane i zatwierdza funkcją „Zapisz”. Pojawi się funkcja „Zapisz i edytuj wyniki egzaminów”, Kandydat zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na maturze wraz z ich poziomem. Wyniki matur zostaną pobrane przez Uczelnię z Krajowego Rejestru Matur. W przypadku gdy Kandydat nie wyraził na to zgody (w oświadczeniu o wyborze przedmiotów w szkole średniej) powinien sam wpisać wyniki egzaminu maturalnego.

II.       Jeżeli Kandydat posiada świadectwo dojrzałości wydane przed 2005 r. (tzw. „starą maturę”) wybiera opcję „Stara matura (oceny)”, wprowadza pozostałe dane i zatwierdza funkcją „Zapisz”. Pojawi się funkcja „Zapisz i edytuj wyniki egzaminów”, Kandydat zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na maturze wraz z ocenami.

 

UWAGA: Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości (matura) matematyki zobowiązani są do wyboru spośród przedmiotów w formularzu matematyki (bez uzupełniania wyników) oraz załączenie skanu świadectwa dojrzałości (matura przed 2005 r.) lub świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura po 2005 r.) z wykazem ocen w zakładce: Zgłoszenia rekrutacyjne  → Dodatkowe informacje → Skan świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły (Zapisz i dodaj plik).

Punkty rekrutacyjne z matematyki (świadectwo) zostaną przeliczone przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Krok 3. Kandydat zapoznaje się z ofertą kierunków studiów i dodaje zgłoszenia na wybrane przez siebie kierunki. Nie ma ograniczenia co do ilości zgłoszeń.

Krok 4. Kandydat wgrywa do systemu zdjęcie elektroniczne spełniające wymogi określone na stronie https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

UWAGA: Niedopuszczalne jest wgrywanie zdjęć typu „selfie”.

Krok 5. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie. W systemie istnieje możliwość ustalenia priorytetów w przypadku większej ilości zgłoszeń (informacja w Aktualnościach).

 

Rejestracja Kandydatów na UEW od 4 maja 2022 r.

| Katarzyna Wołowiec

Drodzy Kandydaci,
 
już od 4 maja 2022 r. możecie rejestrować swoje kandydatury w Internetowym Systemie Rekrutacji. Pamiętajcie, że możecie wybrać dowolną liczbę kierunków prowadzonych we Wrocławiu i Filii w Jeleniej Górze, co zwiększa Wasze szanse na studia na naszym Uniwersytecie, ale każdy kierunek wiąże się z osobną opłatą rekrutacyjną.
Poniżej szczegółowe harmonogramy rekrutacji:
 
 

Trzymamy za Was kciuki i do zobaczenia w październiku na UEW!

 

Przedłużona rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia – Filia w Jeleniej Górze

| Anna Gęca

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunki:

 • Ekonomia biznesu i finanse,
 • Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Zapoznaj się z nowymi terminami rekrutacji:

 I STOPIEŃ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_przdluz_i_ns.pdf

II STOPIEŃ STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_przdluz_ii_ns.pdf

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia – Filia w Jeleniej Górze

| Anna Gęca

Ze względu na niewypełnienie limitów miejsc, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunki:

 • Ekonomia biznesu i finanse,
 • Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Dodatkowa rekrutacja na kierunki: Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

I STOPIEŃ STUDIÓW STACJONARNYCH

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_przdluz_i_ss.pdf

II STOPIEŃ STUDIÓW STACJONARNYCH

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_przedl_ii_ss.pdf

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

| Jowita Żabska

Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o nieprzeprowadzaniu egzaminów i zakwalifikowaniu do przyjęcia wszystkich kandydatów zgłoszonych w dodatkowej rekrutacji. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów do 24 września 2021 r.

Decyzja została podjęta ze względu na spełnienie warunków formalnych przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych na II stopień studiów stacjonarnych w rekrutacji dodatkowej oraz zgodnie z § 3 ust. 4 Uchwałą NR R.0000.89.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2020 r. o brzmieniu: „Jeśli liczba kandydatów nie jest większa od limitu miejsc, właściwa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o nieprzeprowadzaniu testu lub rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres treści programowych związanych z kierunkowymi efektami uczenia się podczas studiów na poziomie pierwszego stopnia na danym kierunku”.

(Całość Uchwały: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2020/89.pdf).

Informacja dla Kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim, kierunki Business Management i Finance

| Jowita Żabska

Kandydaci, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, zobowiązani są do przystąpienia do testu. Egzamin odbędzie się 13 września o godzinie 18.00 w formie zdalnej. Link umożliwiający przystąpienie do testu zostanie przesłany 8 września br.

Dokumentami zwalniającymi z konieczności przystąpienia do testu są:

1. certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

2. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii angielskiej;

3. dyplom lub świadectwo innej szkoły, przynajmniej średniej, w której językiem wykładowym był język angielski.

EGZAMINY NA DRUGI STOPIEŃ STUDIÓW STACJONARNYCH - dodatkowa tura

| Jowita Żabska

Komisja Rekrutacyjna informuje, że egzaminy na studia II stopnia studiów stacjonarnych dodatkowej tury rekrutacji odbędą się 13 września 2021 r. wg poniższego harmonogramu*:

13 września 2021

KIERUNEK

GODZINA TESTU

Ekonomia

9:00

Gospodarka przestrzenna

10:00

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

11:00

* Link do zespołów egzaminacyjnych zostanie przesłany Kandydatom 8 września 2021 r. na indywidualne konta rekrutacyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK (zakładka "Wiadomości").

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia – Filia w Jeleniej Górze

| Anna Gęca

Ze względu na niewypełnienie limitów miejsc, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunki:

 • Ekonomia biznesu i finanse,
 • Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Dodatkowa rekrutacja na kierunki: Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Studia stacjonarne I stopnia

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_dodatkowa_i_ss.pdf

Studia stacjonarne II stopnia

https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_dodatkowa_ii_ss.pdf

Dodatkowa rekrutacja - studia stacjonarne II stopnia

| Jowita Żabska

Ze względu na niewypełnienie limitów miejsc, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

 • Ekonomia,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Gospodarka przestrzenna. 

Wszyscy kandydaci, którzy wezmą udział w rekrutacji dodatkowej na II stopień studiów stacjonarnych, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu kwalifikującego. Dodatkowa rekrutacja na kierunki: Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz Gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

http://www.ue.wroc.pl/p/kandydaci/rekrutacja_2021-2022/dodatkowa_rekrutacja_stacjonarne_ii_stopien_2021_2022.pdf

Zakończenie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

| Katarzyna Wołowiec

Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o nieobniżaniu progów punktowych, ze względu na wypełnienie limitów miejsc dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a tym samym o zakończeniu rekrutacji na I stopień studiów stacjonarnych z listą przyjętych osób z dnia 26 lipca 2021 r.

Wciąż trwa rekrutacja na studia niestacjonarne. Zachętamy do zapoznania się z ofertą: https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/

Od 1 sierpnia zostanie także uruchomiona dodatkowa rekrutacja na kierunku prowadzone w Filii UEW w Jeleniej Górze: Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce oraz Ekonomia biznesu i finanse. Więcej szczegółów na stronie:

https://jg.ue.wroc.pl/kandydaci/

Progi punktowe (drugie) - I stopień studiów stacjonarnych

| Jowita Żabska

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia 

20 lipca 2021 r. Komisja Rekrutacyjna ustaliła drugie progi punktowe kwalifikujące Kandydatów do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia na wybrane kierunki prowadzone we Wrocławiu

KIERUNEK STUDIÓW 2021

PRÓG PUNKTOWY

Finance

150

Informatyka w biznesie

196

International Business

158

Logistyka

170

Rachunkowość i controlling

158

Zarządzanie i inżynieria produkcji

100

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 21-24 lipca 2021 r. do godz. 12.00 osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ JEST WGRANE ZDJĘCIE W SYSTEMIE IRK.

Jeżeli zostaną wolne miejsca, 26 lipca do godz. 18.00 zostaną ustalone trzecie progi punktowe i nastąpi kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej (zmiana statusu na „Zakwalifikowany”), a w „Komentarzu” pojawi się informacja o terminie i miejscu składania dokumentów.

Uczelnia nie udziela informacji o miejscu na liście rezerwowej.

Dodatkowa rekrutacja na kierunki prowadzone w Filii w Jelenie Górze - Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

| Katarzyna Wołowiec

Szanowny Kandydacie,

wciąż jeszcze możesz rozpocząć studia stacjonarne na naszym Uniwersytecie!
 
Sprawdź harmonogramy dodatkowej rekrutacji dla kierunków realizowanych w Jeleniej Górze:
 
Ekonomia biznesu i finanse oraz Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce:
 • Studia stacjonarne I stopnia

Link: https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_dodatkowa_i_ss.pdf

 • Studia stacjonarne II stopnia

Link: https://jg.ue.wroc.pl/p/rekrutacja_2021/filia_dodatkowa_ii_ss.pdf

Progi punktowe po egzaminie - II stopień studiów stacjonarnych

| Jowita Żabska

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia 

14 lipca 2021 r. Komisja Rekrutacyjna ustaliła progi punktowe kwalifikujące Kandydatów po egzaminie do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia na kierunki prowadzone we Wrocławiu

KIERUNEK STUDIÓW 2021

PRÓG PUNKTOWY

PRÓG PUNKTOWY - LISTA REZERWOWA

Analityka gospodarcza

22

20

Business Management

21

20

Ekonomia

15

brak listy rezerwowej

Finance

15

brak listy rezerwowej

Finanse i rachunkowość

16

15

Informatyka w biznesie

18

16

International Business

15

brak listy rezerwowej

Logistyka

18

17

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

15

brak listy rezerwowej

Rachunkowość i controlling

15

brak listy rezerwowej

Zarządzanie

15

brak listy rezerwowej

Gospodarka przestrzenna

17

brak listy rezerwowej

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 15-27 lipca 2021 r. do godz. 15.00 osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DOKUMENTÓW PRZEZ KOMISJĘ JEST WGRANE ZDJĘCIE W SYSTEMIE IRK.

Studenci Pierwszego Roku - obóz Adapciak 2021

| Katarzyna Wołowiec

Studenci Pierwszego Roku!

Wasi starsi koledzy z naszego Uniwersytetu mają dla Was specjalną informację:

„Adapciak 2021 nadciąga! Niepowtarzalny ośmiodniowy obóz dla pierwszorocznych UEW w tym roku się odbędzie! Ponad 200 uczestników, mnóstwo atrakcji, imprezy tematyczne, pyszne jedzenie i niesamowita atmosfera. Wszystko to czeka na Ciebie w malowniczym ośrodku Banderoza. Nie przegap najlepszej okazji do startu w studenckie życie! Zapisy ruszają już 14 lipca, liczba miejsc ograniczona!”

Link do formularza: https://tiny.pl/9xh32